Informace o ochraně osobních údajů 

Těší nás, že jste navštívili naše internetové stránky. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá a v následujícím textu vás proto podrobně informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s vaší návštěvou.

1) Provozovatel internetových stránek a správce osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek www.vorwerk.cz, kobold.vorwerk.czshop.vorwerk.cz/thermomix_cz/ a thermomix.vorwerk.cz a zároveň správcem osobních údajů je společnost Vorwerk CS k.s., se sídlem Pod Pekařkou 107/1, Praha 4 - Podolí, IČO: 64572021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 16268 („my“ nebo „společnost“).

2) Jaké osobní údaje a proč zpracováváme?

Společnost Vorwerk zpracovává v souvislosti s vaším nákupem nebo poptávkou zboží nebo služeb u naší společnosti některé osobní údaje. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, poštovní a emailové adresy, tel. čísla, zákaznické číslo, číslo objednávky, zboží, prodejní cena apod. („osobní údaje“). Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho nákupu, následné péče a zkvalitňování služeb pro zákazníky, servisu, reklamace apod. Vaše osobní údaje mohou být za uvedenými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), a to zejména přepravním a zasilatelským společnostem, obchodním zástupcům nebo marketingovým agenturám. Na vyžádání vám poskytneme seznam všech těchto smluvních partnerů, kterým jsou vaše osobní údaje předávány.

Pro účely zkvalitňování služeb a péče zákazníkům mohou být vaše osobní údaje dále sdíleny s naší mateřskou společností, Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Švýcarsko („Vorwerk International“).

Ačkoli poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí nemůžeme vaši objednávku zboží nebo služeb nebo jiné plnění realizovat. Současně nám však také zákon ukládá povinnost uchovávat některé vaše osobní údaje (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků).

Vaše osobní údaje související s nákupem zboží budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich poskytnutí, resp. 3 let od vyplnění kontaktních formulářů. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám. 

3) Zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely (zasílání nabídek zboží a služeb a dalších obchodních sdělení)

Naše společnost má oprávněný zájem, tedy je dle zákona oprávněna, rovněž v přiměřené míře zpracovávat vaše osobní údaje získané v souvislosti s vaším nákupem zboží nebo poptávkou služeb za účelem zasílání obchodních sdělení informujících o naší činnosti a službách. Mezi obchodní sdělení patří zejména reklamní a propagační sdělení (např. informace o akčních nabídkách, slevách, pozvánky na zajímavé akce, veletrhy či dny otevřených dveří) a zasílání nabídek našich výrobků a služeb (tzv. přímý marketing). Pro uvedené účely využíváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresy, resp. e-mailové adresy a tel. čísla, přehled zboží, objednávek a informace o využívání služeb zákazníkům. Obchodní sdělení mohou být zasílána přímo námi, nebo prostřednictvím pověřených smluvních partnerů (zpracovatelů). Protože chceme cílit naše obchodní sdělení tak, aby odpovídala vašim zájmům a preferencím, vyhodnocujeme pro tyto účely údaje o vašich nákupech zboží a účastech na našich akcích.

4) Zpracování údajů při přihlášení k odběru newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme potřebné osobní údaje či osobní údaje, které jste nám sdělili jiným způsobem, k pravidelnému zasílání našeho newsletteru v souladu s vaším souhlasem.

Odběr newsletteru je možné kdykoli zrušit kliknutím na odkaz, který je pro tento účel k dispozici ve spodní části každého newsletteru. Po zrušení odběru obchodních sdělení budeme i nadále zpracovávat vaše jméno, příjmení a emailovou adresu za účelem vyloučení toho, abychom vás opětovně kontaktovali za účelem nabízení zboží nebo služeb. V rámci vaší námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nás však můžete informovat, že si nepřejete, abychom vaše osobní údaje pro tyto evidenční údaje zpracovávali. 

5) Použití údajů ke zjišťování prodejen ve vašem okolí

Pokud nám prostřednictvím formuláře dobrovolně sdělíte své poštovní směrovací číslo či adresu nebo pokud kliknete na tlačítko „Použít moji aktuální polohu“ a aktivujete na svém přístroji funkci určování polohy, abychom získali přístup k GPS funkcím vašeho zařízení, použijeme získané údaje k poskytování informací o kamenných prodejnách ve vašem okolí. Získání údajů o poloze je zapotřebí k vyřízení vaší žádosti.

6) Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně, a pokud nebude odvolán, na dobu odpovídající účelu, pro který byl udělen, maximálně však na dobu 10 let. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, nebo nás informovat, že si nepřejete, abychom vaše osobní údaje dále zpracovávali pro konkrétní účely. Toto odvolání nebo námitky můžete provést kdykoli a zdarma, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce (příp. společnosti Vorwerk International), nebo e-mailem doručeným na adresu data.protection(at)vorwerk.cz. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů, které se uskutečnilo před takovým odvoláním.

Můžete kdykoli vznést námitku proti konkrétnímu způsobu zpracování vašich osobních údajů. Můžete se na nás také kdykoli obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy. Tato práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem doručeným na adresu data.protection(at)vorwerk.cz. Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Ve vztahu ke společnosti Vorwerk International coby dalšímu správci osobních údajů máte stejná práva a záruky jako v případě naší společnosti. 

7) Kontaktuje nás

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů kontaktujte našeho Specialistu ochrany osobních údajů (Data Protection Officer) na emailu: data.protection(at)vorwerk.cz, popř. poštou na adrese VORWERK CS k.s., Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4.

Tyto Informace o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli stáhnout nebo vytisknout pro vaše budoucí potřeby na našich webových stránkách www.vorwerk.cz, kobold.vorwerk.cz a thermomix.vorwerk.cz. Jakékoli změny podmínek zpracovávání osobních údajů vám budou předem oznámeny, resp. vám bude umožněno s nimi vyslovit nesouhlas.

Zaškrtnutím příslušného políčka, k němuž jste vyzváni před odesláním příslušné objednávky nebo formuláře s osobními údaji potvrzujete, že jste se seznámil s těmito Informacemi o ochraně osobních údajů a že jste všem zde uvedeným informacím porozuměl. Zároveň prohlašujete, že případné udělené souhlasy se zpracováváním osobních údajů činíte na základě svobodného a informovaného rozhodnutí.

Obchodní podmínky

Naše výrobky slouží už více než 130 let v milionech domácnostech po celém světě. A to díky vynikajícím inovačním technologiím a legendárně dlouhé životnosti.