Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Může tak učinit prostřednictvím formuláře níže, nebo e-mailem zaslaným na adresu info(at)vorwerk.cz.

Lhůta na odstoupení vyprší po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy kupující fyzicky převezme dodávku zboží objednaného na základě smlouvy, nebo kdy dodávku zboží fyzicky převezme předem označená třetí osoba.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce kupujícím.

Prodávající je oprávněn odložit vrácení platby, dokud neobdrží zpět příslušné zboží, nebo dokud kupující neprokáže, že toto zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující zboží zpět prodávajícímu na adresu Vorwerk CS k.s., Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Termín je splněn, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Kupující je povinen zboží vrátit v původním stavu včetně příslušenství. Kupující je povinen uhradit prodávajícími hodnotu toho, o co se hodnota zboží snížila v důsledku nakládání s tímto zbožím. 

Vyplňte tento formulář a odešlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: VORWERK CS k.s., Pod Pekařkou 107/1, 147 00 Praha 4, DIČ: CZ64572021
E-mail: info(at)vorwerk.cz

* = Povinné pole

CookiesMapa stránek

Naše výrobky slouží už více než 130 let v milionech domácnostech po celém světě. A to díky vynikajícím inovačním technologiím a legendárně dlouhé životnosti.