Právní podmínky

Následující text stanoví podmínky využívání internetových stránek společnosti VORWERK CS k.s.

1. PROVOZOVATEL WEBOVÝCH STRÁNEK:

Provozovatelem internetových stránek www.vorwerk.czkobold.vorwerk.cz a thermomix.vorwerk.cz (dále jen „internetové stránky“) je společnost VORWERK CS k.s., se sídlem Pod Pekařkou 107/1, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 64572021 (dále jen „provozovatel“).

Internetové stránky mohou obsahovat neúmyslné drobné chyby nebo nepřesnosti, na jejichž odstranění provozovatel průběžně pracuje. Informace na internetových stránkách se pravidelně aktualizují. V případě, že narazíte na jakýkoli nepřesný nebo neúplný údaj, budeme rádi, pokud nám dáte vědět e-mailem na [email protected].


2. ODKAZY A LINKY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN:

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které internetové stránky odkazují. Obsah takových internetových stránek je zcela mimo kontrolu provozovatele a provozovatel nemá žádný vliv na aktuální nebo budoucí podobu a obsahy těchto stránek třetích stran. Toto stanovení platí pro všechny uvedené linky a odkazy mimo vlastní internetové stránky, tak jako pro cizí záznamy v obsahu internetových stránek. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště pak za škody, které vzniknou užitím nebo neužitím takovýchto poskytnutých informací, odpovídá samotný poskytovatel – třetí strana - daných stránek, na které je odkazováno.

3. AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY:

Obsah internetových stránek je chráněn autorským právem, předpisy na ochranu práv k průmyslovému vlastnictví a dalšími národními i mezinárodními právními předpisy. Veškerá práva, včetně práv autorských, k textovému obsahu internetových stránek, vykonává Vorwerk & Co. KG, 42270 Wuppertal, Německo. Společnost Vorwerk & Co. KG, 42270 Wuppertal, Německo („VORWERK CORPORATE“), je majitelem a držitelem všech práv k ochranným známkám, označením, logům a designům vyobrazeným nebo obsaženým na internetových stránkách, nevyplývá-li z jejich označení jinak (práva třetích stran); jejich jakékoli užití je zakázáno, s výjimkou informačního odkazu, jak uvedeno v následujícím odstavci.

Používání, přenášení, kopírování nebo jakékoli pozměňování obsahu internetových stránek není bez výslovného písemného souhlasu provozovatele, resp. VORWERK CORPORATE, dovoleno. Obsah internetových stránek nesmí být reprodukován či kopírován k jiným než k čistě informačním a nekomerčním účelům, přičemž tak smí být činěno pouze s uvedením odkazu: © Vorwerk (2018 - 2019).

4. PRÁVNÍ ÚČINKY; PLATNOST

Tyto právní podmínky jsou považované za součást internetových stránek a uplatní se na každého uživatele nebo návštěvníka internetových stránek. Tyto právní podmínky se řídí právním řádem České republiky a nabývají účinnosti jejich uveřejněním. V případě, že části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo nejsou úplné vůči platné právní situaci, zůstávají zbylé části tohoto těchto právních podmínek v jeho obsahu a platnosti nedotčeny.

5. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům mohou případně vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv libovolné změny znění, obsahu nebo funkčnosti internetových stránek, a to i bez předchozího upozornění.

Provozovatel neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona výslovně vyplývají ze smluvních obchodních podmínek provozovatele, nebo které poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na internetových stránkách, pokud je to u takových výrobků nebo služeb výslovně uvedeno.

Znění platné od 1. 11. 2018

Obchodní podmínkyTiráž

Naše výrobky slouží už více než 130 let v milionech domácnostech po celém světě. A to díky vynikajícím inovačním technologiím a legendárně dlouhé životnosti.